Naprawa DPF

Zastosowane filtry

zdj3

Zastosowane typy filtrów można podzielić na filtry powierzchniowe i głębokościowe. Filtry powierzchniowe obejmują filtry Wall-Flow-Filter, zwane również filtrami o strukturze plastra miodu lub ściany oraz spiekane filtry metalowe.

Filtry głębokości obejmują m.in. filtry świecowe, filtry z włókien metalowych i filtry piankowe. Stosowane są główniefiltry powierzchniowe. Dalsza klasyfikacja filtrów dotyczy podziału na systemy otwarte i zamknięte. W układach zamkniętych gazy spalinowemuszą przenikać do porowatego ośrodka filtrującego. Wraz ze wzrostem obciążenia sadzą wzrasta w tych systemachprzeciwciśnienie wydechu, więc muszą być regenerowane w regularnych odstępach czasu. Takie układy są optymalniedostrojone wraz z układem sterowania silnikiem i innymi elementami układu oczyszczania spalin. Osiągają bardzowysoki poziom filtracji (> 95%).Systemy otwartych filtrów (filtry obejściowe) umożliwiają przepływ niewielkiego strumienia gazów, aby zapobiecblokadom, które mogłyby wystąpić w przypadku niewystarczającej regeneracji. Stopień filtracji układu otwartegojest zatem niższy niż zamkniętego. Systemy otwarte są wykorzystywane do modernizacji samochodów osobowychz silnikami wysokoprężnymi i pojazdów użytkowych z silnikiem wysokoprężnym.

iso9001

Adres

  NIP: 8992831316

ul. Opolska 155, Wrocław