zdj1Unikalna technologia czyszczenia opracowana przez Advanpure opiera się na prostej zasadzie: Proces czyszczenia odbywa się w zamkniętym obiegu bez tak zwanego "cięcia" (otwarcie obudowy do czyszczenia systemów EURO IV, V). Zaletą tej procedury jest to, że żadne szkodliwe substancje nie są uwalniane do środowiska. Po każdym procesie czyszczenia - układ filtrów DPF FAP poddawany jest kontroli jakości i odsyłany do klienta, z raportem z testów. Dzięki przemyślanym i skoordynowanym procesom nasza nowa technologia czyszczenia przywraca filtr doniemal zupełnie nowego stanu. Ze względu na wysoki stopień czyszczenia i szerokie kontrole jakości Advanpure jest w stanie zagwarantować przestrzeganie terminów serwisowych. czytaj więcej...


 

zdj2Oprócz przyjaznego dla środowiska czyszczenia, mamy jeszcze jedną decydującą przewagęOprócz przyjaznego dla środowiska czyszczenia, mamy jeszcze jedną decydującą przewagędla naszych klientów: dzięki opracowanej logistyce Advanpure tylko kilka godzin przechodziod wyjęcia do odebrania oczyszczonego filtra. Oczywiście oferujemy również "pełną obsługę"(demontaż, czyszczenie, instalację lub doposażenie).Zapewniamy:Długie okresy między przeglądamiPełną funkcjonalnośćZoptymalizowane spalaniePozwalamy uniknąć niepotrzebnych przestojów dzięki równie długim interwałom serwisowym filtraPrzystępna cena czytaj więcej...


 

zdj3Zastosowane typy filtrów można podzielić na filtry powierzchniowe i głębokościowe. Filtry powierzchniowe obejmująZastosowane typy filtrów można podzielić na filtry powierzchniowe i głębokościowe. Filtry powierzchniowe obejmująfiltry Wall-Flow-Filter, zwane również filtrami o strukturze plastra miodu lub ściany oraz spiekane filtry metalowe.Filtry głębokości obejmują m.in. filtry świecowe, filtry z włókien metalowych i filtry piankowe. Stosowane są główniefiltry powierzchniowe. Dalsza klasyfikacja filtrów dotyczy podziału na systemy otwarte i zamknięte. W układach zamkniętych gazy spalinowemuszą przenikać do porowatego ośrodka filtrującego. Wraz ze wzrostem obciążenia sadzą wzrasta w tych systemachprzeciwciśnienie wydechu, więc muszą być regenerowane w regularnych odstępach czasu. Takie układy są optymalniedostrojone wraz z układem sterowania silnikiem i innymi elementami układu oczyszczania spalin. Osiągają bardzowysoki poziom filtracji (> 95%).Systemy otwartych filtrów (filtry obejściowe) umożliwiają przepływ niewielkiego strumienia gazów, aby zapobiecblokadom, które mogłyby wystąpić w przypadku niewystarczającej regeneracji. Stopień filtracji układu otwartegojest zatem niższy niż zamkniętego. Systemy otwarte są wykorzystywane do modernizacji samochodów osobowychz silnikami wysokoprężnymi i pojazdów użytkowych z silnikiem wysokoprężnym. czytaj więcej...


 

Filtry ścianowe są najczęściej stosowanym rodzajem filtrów. Spaliny przepływają przez cylindrycznyFiltry ścianowe są najczęściej stosowanym rodzajem filtrów. Spaliny przepływają przez cylindrycznykorpus filtra z licznymi kanałami i przenikają przez porowatą strukturę ściany kanału. Cząstki osadzają sięna stronie wlotowej powierzchni. Korpus filtra jest obecnie wykonywany z węglika krzemu (SiC), kordierytui tytanianu glinu.Warstwa porowata konieczna do procesu filtracji jest wytwarzana przez spiekanie cząstek metalu. Spiekanefiltry metalowe występują zarówno jako otwarte jak i zamknięte systemy filtrów. Stosuje się je główniew formie mieszkowej lub płytkowej. czytaj więcej...

iso9001

Adres

  NIP: 8992831316

ul. Opolska 155, Wrocław